Publicat el 30/09/2009

Perquè poquéssin continuar emetent TV locals com la de Cardedeu i d’altres, s’ha legalitzat la creació de TV locals de proximitat, la característica principal de les quals és la de funcionar sense afany de lucre i publicitat. Per suplir aquest buit d’informació local, quan no existeix una TV local de proximitat, els canals de TV comarcals podrien oferir una TV a la carta per Internet, en què fos  possible escollir programes ja emesos que facin referència a un municipi concret. Una altra alternativa és la creació de la TV local ciutadana, mitjançant la utilització de YouTube, on es poden penjar filmacions televisives realitzades per ciutadans sobre temes locals.
L’accés ordenat a aquestes filmacions televisives serà una de les principals opcions que han d’oferir els futurs portals de xarxes ciutadanes per Internet, com el que en aquests moments està creant el Consell Sènior de Premià, que inclourà nou municipis del Baix Maresme. Avui dia existeixen moltes persones que graven programes de TV local que desitjarien fossin vistos per Internet. Aquestes filmacions podrien incloure activitats de tot tipus, realitzades per entitats, el coneixement de les quals podria servir per enriquir una societat civil emergent que comença a recuperar la il·lusió de creure que és possible transformar la obsoleta societat civil actual.

Deixa un comentari