Publicat el 27/09/2018

Segons explica la DGT al seu web, el senyal lluminós dels vehicles d’extinció d’incendis, assistència sanitària i protecció civil-salvament serà de color blau, tal com es recull en l’ordre ministerial PCI / 810/2018, publicada el 31 de juliol al BOE.

Fins a la publicació d’aquesta reforma, el dispositiu lluminós de color blau estava restringit a l’ús exclusiu de vehicles de policia, i el de color groc a la resta de vehicles prioritaris i, també, als vehicles lents, és a dir, els que constitueixen un obstacle a la via pel fet d’estar aturats o estacionats o circular a escassa velocitat mentre estan realitzant un servei o treball. Era una situació que generava confusió entre els conductors, ja que no identificaven de forma clara els prioritaris en servei d’emergència, que tenen preferència de pas.

Ara, en canvi, els rotatius de color blau es reserven per al senyal lluminós de tots els vehicles prioritaris en serveis d’emergència, mentre que el groc és per al dels vehicles que constitueixen un obstacle a la via. Aquesta modificació materialitza una reivindicació històrica d’associacions i òrgans de les administracions públiques relacionades amb els vehicles de serveis d’emergències, a més del Defensor del Poble i el Congrés dels Diputats, que a través de diverses proposicions no de llei van sol·licitar al Govern que unifiqués el color dels dispositius lluminosos dels vehicles prioritaris perquè en tots els casos sigui blau.

Per tal que aquest canvi es pugui fer de forma progressiva, l’ordre ministerial concedeix un termini de dos anys perquè els titulars dels vehicles afectats canviïn el color groc dels seus dispositius lluminosos pel blau.

A més d’aquesta modificació, l’ordre ministerial recull altres canvis:

  • La placa de la matrícula del darrere dels taxis i els vehicles de transport amb conductor de fins a nou places serà de color blau amb els caràcters en blanc.
  • S’estableix el distintiu V-26 per als vehicles d’ús compartit, que permetrà a les administracions públiques identificar-los i adoptar les mesures necessàries per a fomentar-ne l’ús.
  • S’afegeix un nou senyal relatiu als diferents distintius ambientals.
  • S’introdueix en el Reglament general de vehicles la definició de vehicle ‘pick-up’: de massa màxima inferior a 3.500 quilos, amb seients i zona de càrrega no situats en un compartiment únic i amb la part destinada a la mercaderia normalment a cel obert.
  • S’inclou la possibilitat de col·locar a l’exterior del vehicle, quan quedi immobilitzat a la via per accident o avaria, un dispositiu lluminós de color groc, d’alimentació autònoma i alta visibilitat que quedi estable sobre una superfície plana.

 

Font: http://revista.dgt.es
Redacció La Clau

Deixa un comentari