Publicat el 30/01/2020

És un acompanyament, una teràpia alternativa en la qual busquem el benestar físic i mental quan tenim una emoció, una sensació o un símptoma repetitiu i molest per al nostre funcionament diari normal. En podríem dir «medicina de l’ànima», ja que és allò amb què contactes, i a més té totes les nostres respostes.

Aquesta teràpia reuneix diverses tècniques, com la relaxació, la visualització… i sobretot el fet de «sentir» —sentir la nostra essència— en produir-se en la persona un estat alterat de consciència (molt lleu, sense arribar a perdre-la en cap moment).

La persona, que està sempre acompanyada, és absolutament conscient del que passa en tot moment, de què parla, i d’on és, i és del tot lliure de continuar o no amb la sessió. Si no fos plenament conscient del que passa en la teràpia i no ho recordés tot, el procés no tindria cap sentit, no en trauríem cap benefici.

Mitjançant la teràpia intentarem esbrinar si cap situació viscuda en temps passats continua condicionant la nostra vida actualment, i es pot utilitzar per a qualsevol conflicte, abordant tots els àmbits: físic, emocional, mental i espiritual.

 

Joan Carles
www.seralma.net / jc@seralma.net

Deixa un comentari