Publicat el 27/09/2021

Abans de l’any 2000 les matrícules començaven amb una o dues lletres, que indicaven la província en la qual havia estat matriculat el vehicle. Aquest sistema es va canviar per convergir amb el model europeu, i des de llavors el codi d’identificació el formen quatre números i tres lletres.

Segons explica la Direcció General de Trànsit, els números que formen la primera part de la matrícula permeten un total de 80 milions de matriculacions, i es preveu que fins d’aquí a 40 anys no caldrà tornar al número d’inici o canviar el sistema. Pel que fa a les lletres, comencen per BBB i acaben en ZZZ, però les vocals queden fora. El motiu? Evitar combinacions malsonants i sigles que puguin tenir algun tipus de significat.

Tampoc no apareixen a les matrícules les consonants LL i CH, que formen part de l’abecedari espanyol; ni la lletra Ñ, per evitar que es confongui amb la N, o la Q, a fi de prevenir possibles confusions amb l’O i el número 0. Així doncs, són 9 en total les lletres que queden excloses de les plaques de les matrícules: A, CH, E, I, LL, Ñ, O, Q i U.

 

Font: https://revista.dgt.es
Redacció La Clau

Deixa un comentari