Publicat el 13/04/2011

Votar o no votar aquesta és la qüestió. El 22 de maig tots els ciutadans i totes les ciutadanes estan cridats a votar en unes eleccions municipals que es caracteritzen per un ampli descrèdit de la classe política. No votar no és la millor solució. Simplement vol dir que els que ho facin, d’una forma indirecta, també ho faran per nosaltres. En aquests moments, s’imposa votar als menys dolents, atès que els bons estan a casa seva cofois, criticant com ho fan de malament els polítics, sense adonar-se que la classe política sempre s’ha nodrit de ciutadans socialment compromesos.
Els bons, però, aquests ciutadans desencisats, existeixen, hi són, si bé la seva participació només es dóna en importants moments històrics de grans transicions, com podria ser el cas a Catalunya d’avançar cap a la seva independència. Si aquests bons no surten, es queden a casa seva, vol dir que aquesta pretesa transi-ció, no existeix, és simplement un foc d’encenalls. En aquest cas, en el d’haver de votar als menys dolents, com alternativa es podria fer a favor de votar el canvi, promovent períodes de rotacions en els equips dels governs municipals. Els que fa temps que governen en saben massa, sobretot per defensar les seves poltrones. Les rotacions suposen una regeneració de la classe política municipal. Permeten l’entrada de nous polítics més il·lusionats i menys preparats per fer demagògia política que, en tot cas, després d’un cert temps, també acabaran aprenent. Però, on són els bons?

Deixa un comentari