Publicat el 15/03/2023

Quin tipus d’hipoteca em convé més?

 

La hipoteca que més ens beneficia, expliquen els experts, dependrà molt del nostre perfil. A més de tenir en compte factors com la situació econòmica actual, el preu dels diners i la possible tendència en el futur, cal tenir present si som conservadors o si tolerem cert nivell d’incertesa.

 

Una hipoteca és una manera de finançar amb un banc la compra d’un habitatge, tornant els diners prestats en un termini determinat amb uns interessos. Com que la quantitat d’aquests dependrà del tipus d’hipoteca que contractem, abans de decantar-se per una o una altra és important tenir clar què ens ofereix cadascuna:

Fixa. El tipus d’interès no varia, per això és aconsellable per a persones que vulguin tenir la seguretat que pagaran la mateixa quota en interessos durant tot el termini del préstec. Cal tenir en compte, però, que aquesta quota acostuma a ser més alta que en altres models d’hipoteca.

Variable. El tipus d’interès va variant al llarg dels anys, ja que es regeix per dos marcadors: l’euríbor i un índex percentual fix que es negocia amb el banc. Per tant, la quota podrà augmentar o disminuir al llarg del temps. Aquest tipus d’hipoteca està indicat per a persones que vulguin pagar a curt termini i que puguin assumir una possible pujada de les quotes.

Mixta. Combina l’interès fix amb el variable. En una fase inicial, les quotes són del primer tipus i, més endavant, es passa a un de variable. Segons l’entitat bancària, l’interès serà fix durant un any, deu o vint. Se sol començar pagant quotes altes que, en canviar a interès variable, baixen. Això dependrà de com estigui l’euríbor quan s’acabi el termini del tipus fix.

Els experts asseguren que els tipus d’interès d’hipoteca no són millors o pitjors. El que aconsellen és estudiar bé les condicions que ofereixen les entitats bancàries i tenir en compte les circumstàncies personals:

  • Les hipoteques fixes poden ser una bona opció per a persones que prefereixin la tranquil·litat de pagar sempre el mateix i que vulguin planificar la seva economia a llarg termini.
  • Les hipoteques variables són aconsellables per a persones que no poden pagar gaire en el moment de demanar-les, però amb perspectives de més capacitat econòmica en el futur.
  • Les hipoteques mixtes solen estar indicades per a persones que tinguin diners estalviats, ja que els primers anys les quotes solen ser més altes.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari