Publicat el 18/02/2021

Andreas Fröhlich és el creador del concepte de Basale Stimulation®. Va ser professor en Educació Especial i es va doctorar en psicologia de la pedagogia terapèutica. Va treballar molts anys amb nens i joves amb grans discapacitats i es feia una gran pregunta: «Com podem facilitar una vida de qualitat a les persones amb limitacions greus?»

Basale Stimulation® (BS) és un concepte per al desenvolupament de les persones amb discapacitats greus. Pretén impulsar el desenvolupament de la persona en situacions vitals crítiques, on les seves competències d’intercanvi i regulació es troben clarament disminuïdes i/o reduïdes. És una manera de comunicació global a partir del propi cos per a persones amb limitacions greus. Aquest enfocament aporta una manera de potenciar la comunicació, interacció i desenvolupament, orientat a totes les àrees i necessitats bàsiques de l’ésser humà. El nucli del concepte el conformen les capacitats de percepció, comunicació i moviment.

Una de les premisses fonamentals de BS és «el meu cos com a punt de partida per orientar-me», essent una part fonamental de les ofertes proposades en les intervencions. El concepte descriu 7 àrees bàsiques per al desenvolupament: comunicar-se, comprendre, percebre, moure’s, compartir experiències amb altres persones, sentir emocions i experimentar el propi cos. Totes elles enteses com una globalitat, interrelacionades, dotades de valor i manifestades de manera simultània. Per tant, BS aporta possibilitats i ofertes sense condicions.

Per a més informació, és recomanable el llibre Comunicació més enllà de la discapacitat, de la pedagoga i formadora de Basale Stimulation® Anna Esclusa (https://www.annaesclusa.com), una obra de referència per aprofundir en el concepte de Basale Stimulation®.

 

Maria Durante, terapeuta ocupacional de la Residència i Centre de Dia Laia

Deixa un comentari