Publicat el 17/11/2023

Què és la salut holística?

 

La salut holística és un enfocament que busca millorar el benestar general de l’individu a través de l’atenció conscient i equilibrada de les seves diferents dimensions: física, mental, emocional i espiritual. Aquestes en són les principals característiques.

Física: la salut física implica la cura del cos mitjançant la nutrició adequada, l’exercici regular i la prevenció de malalties. Cal adoptar un estil de vida actiu i equilibrat, dormir prou i evitar el consum excessiu de substàncies nocives.

Mental: la salut mental es refereix a la capacitat de pensar de manera clara, racional i creativa, i d’afrontar els desafiaments de la vida quotidiana. La salut holística promou el creixement intel·lectual i la resiliència mental a través de l’educació, l’estimulació cognitiva i el desenvolupament d’habilitats per a la resolució de problemes i la presa de decisions.

Emocional: inclou la capacitat de gestionar i expressar adequadament les emocions, així com d’establir relacions interpersonals saludables. L’atenció plena, l’empatia i la intel·ligència emocional són habilitats clau per a la salut emocional.

Espiritual: la salut espiritual està relacionada amb el sentit de connexió amb un mateix, amb els altres, amb la naturalesa i amb un propòsit més profund en la vida. L’espiritualitat implica el cultiu de la consciència, la gratitud i la pràctica de valors com la generositat i el perdó.

mujeres.es · /AMIC

Deixa un comentari