Publicat el 23/12/2020

El sistema de climatització per sòl radiant més habitual és el que utilitza canonades per les quals circula aigua calenta a baixa temperatura, col·locades sota el paviment i connectades a una caldera o una bomba de calor. Hi ha, però, altres sistemes que fan servir resistències elèctriques. Són més senzills d’instal·lar, tot i que no tan eficients des d’un punt de vista energètic.

Els sistemes que basen el seu funcionament en les canonades aconsegueixen en l’ambient una temperatura altament homogènia i confortable. La instal·lació d’aquest tipus de sòl radiant consisteix en una xarxa de tubs plàstics, distribuïts de manera uniforme sota el paviment, i d’una capa de morter per on circula aigua calenta a una temperatura d’entre 30 ºC i 45 ºC. En distribuir la calor des del terra, s’aconsegueix un gradient de temperatures ideal per al confort humà, mantenint els peus calents i el cap fresc. Però hi ha més avantatges que convé destacar:

Econòmic. Amb els sistemes de calefacció convencionals l’aire calent tendeix a situar-se prop de sostre, quan les principals necessitats tèrmiques se situen a la part inferior de les estances. Així doncs, escalfant des del terra es cobreixen aquestes necessitats sense haver d’escalfar l’aire situat a la part superior de forma innecessària i estalviant energia. Es pot reduir el consum energètic d’un habitatge entre un 10 i un 20 %, sobretot si es fan servir generadors de calor de baixa temperatura, com calderes de condensació o bombes de calor. I la xifra es pot incrementar si es combina amb sistemes d’energia solar tèrmica o geotèrmica.

Saludable. És la forma més sana de gaudir d’una temperatura de confort, ja que, com hem dit, es produeix un efecte de peus calents i cap fresc. D’altra banda, a l’estiu pot utilitzar-se per refrescar l’ambient fent circular aigua freda per les canonades.

Allibera espai. En estar instal·lat sota terra, no cal col·locar elements a les parets com radiadors o convectors. L’espai habitable queda totalment lliure.

Apte per a tots els paviments. El sòl radiant es pot instal·lar en qualsevol tipus de terres, tot i que alguns són millor que altres. Els que facilitin la transmissió de la calor, com els ceràmics o la pedra natural, són els més adients.

Pel que fa al preu d’instal·lació, sol requerir una inversió econòmica superior a la que requereixen altres sistemes, ja que, com que van sota terra, cal aixecar-lo, col·locar un panell aïllant sobre el sòl de l’habitatge sobre el qual aniran les canonades, cobrir-les amb morter i instal·lar nou paviment. Tot i així, la inversió s’amortitza en un termini molt raonable.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari