Publicat el 07/09/2023

Què ens diu la nostra lletra de la nostra personalitat.

 

Els grafòlegs sostenen que determinades característiques de l’escriptura manual, com la grandària, la forma, l’espai entre lletres i paraules i altres elements poden proporcionar indicacions sobre la personalitat d’un individu. És important tenir en compte, això no obstant, que la grafologia no està reconeguda com una ciència precisa i, per tant, les seves bases manquen de fonament científic sòlid.

En conseqüència, és crucial tractar la grafologia amb escepticisme i no prendre les seves conclusions com a veritats absolutes.
Hi ha algunes teories i indicacions generals que els grafòlegs han proposat per relacionar certs aspectes de la cal·ligrafia amb trets de la personalitat. Algunes d’aquestes relacions podrien incloure:
1. Mida de la lletra: les persones amb lletra petita podrien ser percebudes com a detallistes, mentre que aquelles amb una lletra gran podrien ser vistes com a obertes i extravertides.
2. Inclinació: l’angle d’inclinació de les lletres pot suggerir trets emocionals. Per exemple, una lleugera inclinació cap a la dreta podria indicar optimisme i una actitud positiva, mentre que una inclinació cap a l’esquerra podria suposar introspecció.
3. Pressió: la pressió de la ploma sobre el paper s’associa amb l’energia i l’expressió emocional. Una pressió més ferma podria indicar força i passió, mentre que una de més suau podria ser percebuda com a sensibilitat.
4. Espaiat: la distància entre les paraules i les lletres pot indicar la manera en què una persona es relaciona amb els altres. Un espaiat obert apuntaria cap a una personalitat extravertida, mentre que un espaiat més ajustat es podria associar a una personalitat més retreta.
5. Formes de les lletres: els detalls específics de les lletres, com ara les vores, les corbes i les formes, podrien proporcionar indicacions sobre la creativitat, la paciència i altres trets.
Cal tenir en compte que aquestes connexions entre cal·ligrafia i personalitat no són una regla fixa, ja que factors com la situació actual, l’estat emocional i altres variables podrien influir en la manera com una persona escriu en un moment donat. Per tant, i tal com comentàvem al principi de l’article, no és convenient treure conclusions precipitades sobre algú basant-se només en la seva cal·ligrafia.

 

Eva Remolina/AMIC

Deixa un comentari