Publicat el 19/09/2023

Què cal fer per convertir un local en habitatge?

 

La manca d’oferta i la pujada dels preus del mercat immobiliari fan que moltes persones es plantegin alternatives com la de transformar un local comercial en habitatge. Abans de fer-ho, alerten els experts, cal conèixer els passos legals previs.

Els locals comercials no es poden convertir en habitatges sense permís, perquè no tenen les condicions necessàries d’habitabilitat i salubritat. Els experts del mercat immobiliari i els professionals del món de les reformes expliquen que perquè hi hagi un canvi d’ús de local comercial a habitatge s’han de complir les normes urbanístiques a què se circumscriu el local, així com les lleis d’habitabilitat i les normatives vigents.

Pla General Urbanístic del Municipi. S’ha de consultar l’Ajuntament del municipi on estigui inscrit el local comercial per comprovar si està construït sobre sòl urbà. També cal comprovar la limitació urbanística quant a nombre d’habitatges per hectàrea, ja que si ja ha estat sobrepassada no podrem efectuar la transformació del local.

Requisits que marca l’Ajuntament. Com que cada consistori té la seva pròpia normativa per convertir un local en habitatge, es recomana anar-hi i consultar-la.

Codi Tècnic de l’Edificació. Una altra de les normatives que cal respectar és la que fixa aquest codi quant a accessibilitat, habitabilitat i salubritat. És possible que s’hagin de fer obres al local que suposin un canvi d’instal·lacions d’aigua, electricitat, finestres, col·locació de rampes, ascensors, etc.

Limitacions comunitàries. Convé revisar l’estatut de la comunitat de propietaris on s’ubica el local, per assegurar-nos que no està prohibit fer-hi més habitatges. Cal comprovar també que el canvi d’ús no afectarà l’estructura de l’edifici ni els elements comuns.

Un cop fetes totes les comprovacions i les obres necessàries (per a les quals haurem de demanar permís), podrem sol·licitar la llicència de primera ocupació.

Tant si es tracta d’un local comercial situat en un pis com si s’ubica a peu de carrer, és imprescindible presentar un projecte de canvi d’ús redactat per un arquitecte. També caldrà que l’Ajuntament aprovi el projecte tècnic, fer la declaració d’alteració cadastral i sol·licitar la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica.

El darrer pas a seguir és inscriure el pis en l’Agència de l’Habitatge i en el Registre de la Propietat. Haurem de tenir fets tots els passos anteriors, ja que sol ser necessària la inspecció i l’acta del tècnic acreditat.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari