Publicat el 03/11/2016

Les necessitats de dormir per mantenir les funcions i supervivència de l’organisme se situen sobre una mitjana de 5 o 6 hores cada 24 hores. La resta d’hores que dormim contribueixen a millorar el nostre benestar i la qualitat de vida, i s’estima que en una mitjana de 8,30 hores podria trobar-se el punt òptim de descans.
Però és important matisar que les necessitats tant bàsiques com opcionals del son varien en cada persona, i fins i tot una persona no té les mateixes necessitats en tots el moments de la seva vida. El nostre organisme tracta de mantenir l’equilibri, i és precisament això el que determina la necessitat de dormir de cada persona i en cada moment (com més desgast, més necessitat de dormir).
Les necessitats del son difereixen segons l’edat, però també hi repercuteixen altres factors com les estacions de l’any —més necessitat de dormir a l’hivern i menys a l’estiu—, els canvis fisiològics —adolescència o menopausa— i situacions de cansament.
En general:
Nadons de 0 a 3 mesos: un estudi recomana que dormin entre 14 i 17 hores diàries.
Lactants de 4 a 11 mesos: l’ideal és que dormin entre 12 i 15 hores; mai no han de dormir més de 16 o 18 hores.
Nens entre 1 i 2 anys: han de dormir entre 11 i 14 hores. No és recomanable que ho facin menys de 9 o més de 15 hores. Nens en edat preescolar entre 3 i 5 anys): l’adequat és entre 10 i 13 hores; dormir menys de 7 hores o més de 13 no es aconsellable. Nens en edat escolar entre 6 i 13 anys): el recomanable seria dormir entre 9 i 11 hores.
Adolescents de 14 a 17 anys: l’ideal és dormir entre 8 i 10 hores.
Adults joves de 18 a 25 anys: l’estudi recomana dormir entre 7 i 9 hores, mai menys de 6 ni més d’11.
Adults de 26 a 64 anys: l’ideal és dormir entre 7 i 9 hores; menys de 6 i més de 10 no és aconsellable.
Més grans de 65 anys: l’ideal és descansar entre 7 i 8 hores al dia. L’estudi desaconsella dormir menys de 5-6 hores o més de 9.

Redacció La Clau

Deixa un comentari