Publicat el 22/12/2020

Com passa amb qualsevol altre falta o delicte, una multa pot prescriure. El RACC explica al seu blog quins són els terminis per a les infraccions i les sancions:

Prescripció de la infracció

  • Tres mesos per a les infraccions lleus
  • Sis mesos per a les infraccions greus i molt greus

El procediment sancionador caduca un any després del seu inici, mentre que la prescripció s’interromp per qualsevol actuació administrativa en coneixement del denunciat, o en el supòsit que s’estigui en procés d’esbrinament d’identitat o domicili i sigui practicada per altres administracions. Si la notificació es rep superats aquests terminis, haurà prescrit i no s’haurà de pagar.

Prescripció de la sanció.

Comença a comptar des de l’endemà del fet en què l’administració declari ferma la multa, per la qual si se supera el termini i no s’ha procedit al seu cobrament, quedarà anul·lada. Els terminis són:

  • Passats quatre anys per a sancions econòmiques
  • Passat un any per a la resta (com poden ser treballs comunitaris o retirada del permís)

 

 

Redacció La Clau
Més informació: https://blog.racc.cat

Deixa un comentari