Publicat el 16/06/2017

Amb l’arribada de la primavera i del bon temps, hem de tenir present que és una època amb una forta expansió i reproducció de paràsits externs, com les puces o les paparres, i sobretot l’aparició de mosquits i flebòtoms, que poden perjudicar l’estat de salut del nostre animal, el seu entorn i fins i tot a nosaltres mateixos.

Quines són les principals amenaces?
Pel que fa a la desparasitació externa, hem de tenir especial cura amb puces, paparres i sobretot mosquits i flebòtoms. Aquest paràsits es reprodueixen a una velocitat vertiginosa, motiu pel qual si no fem una correcta prevenció podem arribar a tenir infectat el nostre animal.
Hem de tenir molt present l’acció dels mosquits i flebòtoms, que són els principals portadors de la malaltia de la leishmaniosi canina. Aquesta malaltia és irreversible un cop l’animal la contreu, fet que fa imprescindible portar una correcta prevenció al llarg de tot l’any.
També és important tenir present en quin entorn es mou la nostra mascota; no és el mateix que es mogui dins de casa nostra, on podem tenir els paràsits controlats, que moure’s en espais oberts fora de casa. En cas de moure’s per jardins, parcs exteriors o indrets amb freqüent moviment d’animals haurem d’incrementar la prevenció, ja que és en aquests indrets on els paràsits viuen en llibertat i es reprodueixen amb més facilitat i és més factible que accedeixin al nostre animal. Indrets amb vegetació, arbustos o plantes en general són els llocs ideals on els paràsits ’esperen’ a saltar sobre el nostre animal.

Com podem prevenir-ho?
Als centres veterinaris i a les botigues d’animals especialitzades podrem trobar diversos productes que ens ajudaran a protegir el nostre animal i la nostra llar dels paràsits externs. Recomanem assessorar-vos en un centre especialitzat o amb un veterinari per tal d’adequar el que més s’avingui a la nostra problemàtica.
Pel que fa a les puces i les paparres, podem adreçar-nos al nostre centre especialitzat i trobar diverses solucions, ja sigui a través de comprimits palatables, collars antiparasitaris, pipetes o esprais. Quant a la prevenció de la leishmaniosi canina, podem recórrer al nostre veterinari perquè ens orienti sobre les múltiples prevencions que existeixen, com ara pipetes, collars antiparasitaris, xarops… Fins i tot hi ha al mercat una vacuna per prevenir aquesta malaltia. Òbviament, també trobem productes que es combinen i proporcionen una protecció completa contra tots aquests paràsits de forma conjunta.
No hem d’esperar a que apareguin els paràsits, sinó que hem d’actuar amb prevenció per evitar a les nostres mascotes les molestes picadures i posteriors problemes. Per tant, una bona higiene, un bon control i una prevenció eficaç amb un producte adequat és el millor que podem fer per al nostre company.

 

Natur Center

Deixa un comentari