Publicat el 04/05/2021

El Reglament General de Circulació no prohibeix de manera expressa l’ús d’adhesius en els vehicles, només estableix que no han d’afectar la visibilitat del conductor.

Segons l’article 19.1, «la superfície de vidre del vehicle haurà de permetre, en tot cas, la visibilitat diàfana del conductor sobre tota la via per la qual circuli, sense interferències de làmines o adhesius». Així doncs, el Reglament deixa al criteri dels agents de trànsit sancionar amb 200 euros els vehicles amb adhesius, si consideren que impedeixen una correcta visibilitat.

A banda dels que dificulten la visió, els adhesius que estan prohibits i poden costar-nos una multa són: els reflectants o luminescents, els de competició i els enganxats sobre la matrícula.

Els adhesius que sí estan permesos són el de la ITV en vigor, que és obligatori i no dur-lo pot ser motiu de sanció; el distintiu mediambiental, que la DGT no obliga a dur però recomana; el de telepeatge i els identificadors nacionals, uns adhesius que es col·loquen al costat de la matrícula dels vehicles que no tenen l’eurofranja per haver estat matriculats abans de 1998.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari