Publicat el 07/12/2010

La percepció de llargs corredors i de normatives disciplinàries, fa que molts dels usuaris de residències, les qualifiquin de presons, amb l’afegitó que quan disposen d’equipaments de luxe, aquestes presons s’anomenen d’or. S’ha observat que les residències que més afavoreixen l’autoestima, són les situades en llocs cèntrics de nuclis urbans, en contrarestar els seus aspectes negatius, amb els positius de poder conviure al carrer amb persones conegudes. Si acceptem que una persona és ella i les seves circumstàncies, les persones més optimistes, són les més preparades per sobreviure en una residència, lluitant contra unes circumstàncies negatives que atempten contra la dignitat humana.

Deixa un comentari