Publicat el 10/06/2009

La vida ens ofereix possibilitats infinites de gaudi i de patiment. A cada instant podem escollir entre una i altra opció. De l’encert o desencert en cada una de les nostres eleccions dependrà que la nostra vida sigui el paradís o una vall de llàgrimes.
Objectivament, i sobretot a la nostra societat, comptem amb tot allò que ens cal per ser feliços, ser-ho o no ser-ho depèn únicament i exclusiva de com escollim viure cada situació que se’ns presenta.

Culturalment, tendim a adjudicar els nostres mals moments, a causes externes, sense tenir en compte que podem, si n’aprenem, gestionar els nostres estats d’ànim, de manera que ens beneficiïn en lloc de perjudicar-nos.
Com humans, som éssers realitzats en potència. Ara bé, aquestes potencialitats que tots, sense excepció, posseïm,  poden restar paralitzades a causa de la qualitat dels nostres pensaments. Cada un dels nostres pensaments provoca una determinada emoció, que serà plaent o dolorosa depenent del pensament que l’ha engendrada.
Els nostres pensaments són, doncs, el detonant de totes les nostres vivències. Si aprenem a escollir bé els nostres pensaments, podrem ser els directors de la nostra vida, la simfonia de la qual serà sublim si aconseguim pacificar la nostra ment.
Per això, tantes vegades des d’aquesta pàgina, hem dit que el pensament és creatiu. Perquè realment crea la nostra vida, que esdevé exactament del color d’allò que pensem. I això és així, tant si els nostres pensaments són positius com negatius, tant si són conscients com inconscients.
Cada un dels nostres pensaments és, doncs, una oportunitat per ser feliços o per ser dissortats. La nostra vida es desenvoluparà d’acord amb allò que pensem. Podríem dir, doncs, que alguns dels nostres pensaments són l’escull que ens impedeix ser plenament feliços i gaudir plenament de totes les nostres potencialitats. I si la vida és una elecció constant, hem d’esmerçar-nos a tenir cura dels nostres pensaments, perquè no enterboleixin ni les nostres emocions ni les nostres accions.
Quan en lloc de cercar la causa del nostre estat d’ànim a l’exterior, ens capbussem en el nostre interior, podem trobar el desllorigador de tot allò que malmet el nostre benestar.
Si decidim escollir convenientment els nostres pensaments, desterrant tots aquells que ens limiten, les nostres possibilitats de gaudi seran infinites. Si decidim reemplaçar tots els nostres pensaments de por i de culpa per pensaments d’amor incondicional i de confiança en el procés de la vida, permetrem que les nostres potencialitats es desenvolupin en harmonia. Serem exactament allò que hem de ser, les nostres relacions seran plaents i descobrirem la felicitat justament al lloc on reposa: en el nostre oceà de pau interior.

Deixa un comentari