Publicat el 23/05/2018

Les portes corredisses són una molt bona solució per guanyar espais i poder disposar d’una porta en un lloc on seria molt incòmode instal·lar-ne una de practicable. La seva capacitat per donar continuïtat als espais fa que, en tenir-les obertes, es creï sensació de fluïdesa.
Les portes corredisses interiors o exteriors són molt funcionals i una gran opció per decorar. S’utilitzen per donar llum, estalviar espai, integrar o separar ambients, i també com a envà mòbil, permetent ocultar una part o una altra d’una mateixa estança, segons la utilitat que se li vulgui donar a l’habitació en aquest moment. Cal assenyalar, però, que a causa de la seva folgança poden tenir un baix aïllament acústic o tèrmic.

Alguns dels sistemes d’instal·lació:

Corredisses de cristall
Permeten donar intimitat, ocupant un mínim espai i deixant passar la llum.

D’una fulla o més
Si la superfície a tancar és considerable, per exemple una paret sencera, s’hauran d’utilitzar diverses fulles per repartir així la càrrega. Si es tracta d’una porta gran, com ara d’accés al saló, és molt més pràctic que sigui de dues fulles: d’aquesta manera el pes es divideix, són més fàcils de desplaçar i resulten més estètiques.

Plegables
la porta es divideix en diverses fulles que porten articulacions de frontissa i en obrir queden recollides a un o tots dos costats. Excel·lents quan la superfície és molt gran; per exemple, el tancament d’un porxo o una terrassa.

Suspeses
Es desplacen sobre rails amb rodaments. Admeten la possibilitat de ser corbes, cosa que en una porta batent és dificilíssim. Hi ha varietat de guies, com les telescòpiques, amb corrioles antiatrapament i antilliscants, amb frens, etc. Poden ser de diverses fulles que se solapen en recollir-se en paral·lel, ocupant menor longitud. La ferramenta i les guies poden ser vistes o estar cobertes amb tapetes o panells.

Sobre rodes
Aquest sistema se sol utilitzar per a portes lleugeres d’armaris, que s’allotgen en un carril superior sense cap subjecció i es desplacen per un carril inferior sobre rodes ajustables.

Encastades
Consisteix a duplicar l’envà, bé sigui amb maó, Pladur o amb els plafons i marcs que es poden subministrar amb la porta. El seu avantatge és que una vegada obertes desapareixen de la vista i es pot usar tota la paret a banda i banda per recolzar mobles. Només cal considerar que si els envans que la protegeixen són fins, no s’hi podran clavar subjeccions per a prestatges, quadres, etc.

Automàtiques
Sistema escollit generalment per a portes exteriors i pesants, de tanca, entrada o garatge, amb braços hidràulics i comandaments a distància; permeten un còmode accés. Fins i tot, opcionalment, poden ser blindades.
Cal no oblidar que una porta és un element decoratiu d’una llar i per tant ha d’expressar i transmetre sensacions.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari