Publicat el 11/03/2009

Seria rebutjable quan es converteixen en un repartiment del poder polític que realment persegueix gaudir de poltrones personals, més o menys ben retribuïdes.
En aquesta política poltronera pot donar-se el cas que el vot d’un d’aquests polítics es converteixi en decisiu.
Malauradament, massa vegades aquests polítics, amb un poder de vot determinant per aconseguir la majoria, converteixen la seva àrea d’actuació política en un regne de taifes, en el qual fan i desfan en funció dels seus propis interessos i no en els dels interessos que haurien de ser, en el cas d’un equip cohesionat, considerat com a acceptable, el de cercar solucions consensuades per millorar la
qualitat de vida dels seus ciutadans. Aquesta situació es podria millorar substancialment amb llistes obertes en les eleccions municipals.

Deixa un comentari