Publicat el 05/04/2018

El clorador salí és un sistema automàtic de desinfecció de l’aigua de les piscines que basa el seu funcionament en l’electròlisi de la sal afegida prèviament a l’aigua, obtenint una desinfecció més regular que amb el tractament tradicional i que elimina els desagradables efectes adversos del clor.

Fa innecessari l’ús de cap desinfectant (clor, brom, etc.), apostant per una desinfecció molt més sana i natural. Cada trimestre i mitjançant dos botons, hem d’adaptar la producció de l’equip a la demanda de la piscina (a més temperatura, més producció).

Múltiples beneficis i avantatges respecte a altres sistemes de desinfecció:

  • Una gran quantitat d’algues i bactèries no sobreviuen dins l’aigua salada.
  • Evita la irritació d’ulls i pell produïda per la utilització de productes clorats.
  • La sal present a l’aigua de la piscina no s’evapora, únicament s’ha de mantenir el nivell de sal provocat per la pèrdua d’aigua durant la neteja de filtres.
  • Baix manteniment, cal canviar la cèl·lula cada 8000 h de funcionament.
  • Afavoreix el bronzejat de la pell a causa del iode que conté la sal.
  • No cal realitzar obra civil i s’adapta a tots els sistemes de depuració.

Els equips d’electròlisi salina tendeixen a elevar el valor del pH de l’aigua. És molt important que es mantingui dins dels paràmetres correctes de 7,2-7,6 ppm, ja que un mal control pot ocasionar problemes de tota mena, tant a nosaltres com al vas de la piscina i als elements de la filtració.

Un controlador i dosificador de pH automàtic analitza l’aigua durant el cicle de filtració, ens indica els paràmetres on es troba i dosifica automàticament el reductor de pH necessari per mantenir-lo dins del valor programat. Sense aquest equip, hauríem d’analitzar i afegir el producte setmanalment.

 

El Món de la Piscina, S.L

Deixa un comentari