Publicat el 21/10/2009

Passa, però, que els polítics intenten disfressar aquesta situació, mitjançant una política que promou aparentment la participació ciutadana, sense tenir en compte les grans dificultats que cal superar perquè aquesta participació sigui real i efectiva, precisament en una societat que passa de la política pel seu gran descrèdit.
A més a més, cal constatar la importància de la informació, pre-sentada de forma acurada per fer-la assequible a tota la ciutadania, la qual cosa requereix unes despeses econòmiques rellevants sense les quals la participació no és possible. És demagògica quan es fa per explicar els brillants plantejaments aprovats per una classe política, coneixedora perfecta dels problemes que afecten la ciutadania, que solucionen sense tenir precisament en compte el parer d’aquesta ciutadania, en els moments previs a les preses de decisions. Aquesta forma de procedir es coneix com una política per al poble sense el poble. Un clàssic exemple d’aquesta falsa participació ciutadana es produeix quan, una vegada construït un gran edifici per allotjar un important equipament, es demana a la ciutadania, en un important acte de participació ciutadana, esbombat a so de bombo i platerets en els mitjans de comunicació, que esculli el color amb què s’han de pintar les parets dels seus soterranis.

Deixa un comentari