Publicat el 06/04/2023

Novetats laborals

 

Igual que en l’àrea fiscal s’han produït novetats importants, en matèria laboral i de seguretat social també hi ha hagut molts canvis aquest anys. Els experts ens en destaquen els següents:

 

 • Increment de les bases de cotització
  El límit màxim de la base de cotització ha quedat fixat en 4.495,50 euros mensuals.
 • El treballador no està obligat a lliurar la baixa mèdica a l’empresa
  Segons un reial decret aprovat pel Govern, els treballadors no han de lliurar la còpia de la baixa o alta mèdica a l’empresa. La comunicació entre la Seguretat Social i l’empresa es gestionarà automàticament, de manera telemàtica.
 • Mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI)
  Es tracta d’una cotització nova d’aplicació tant per a l’empresa com per als treballadors. El seu objectiu és assegurar la sostenibilitat del sistema de pensions públiques. Això es tradueix en un augment de la quota en un 0,6 % en contingències comunes, que assumeixen les empreses (0,5 %) i els treballadors (0,1 %).
 • Augment de la prestació per desocupació
  La quantia de la prestació contributiva per desocupació passa del 50 % al 60 % de la base reguladora a partir del dia 181 de la prestació.
 • Nou sistema de cotització del Règim Especial dels Treballadors Autònoms
  En funció dels trams de rendiment net, el treballador autònom cotitzarà pel tram que correspon aplicant el 30,60 % més el 0,6% d’equitat intergeneracional.
 • Plans d’igualtat
  Les empreses que tinguin 50 o més treballadors estan obligades a tenir un pla d’igualtat. En cas contrari, no podran contractar amb l’Administració o altres entitats del sector públic.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari