Publicat el 17/06/2015

Els naixements del grans moviments socials tenen una periodicitat de 100 anys. Així, l’any 1800 neix el moviment obrer, el 1900 el feminista i el 2000 el sènior. Un moviment social es podria considerar una acció encaminada a promoure idees reivindicatives a favor de col·lectius com el dels obrers o el de les dones, i que en el cas dels sèniors contempla tota la humanitat. Segons Joseph Stiglits, premi Nobel d’economia, les protestes sense cap tipus d’organització serveixen de ben poc. Sense una organització que els doni suport, no s’aconsegueix canviar res. Però què és una organització?
Ha de tenir tres principis bàsics: la missió que defineix la seva filosofia, els objectius que persegueixen assolir i finalment l’estratègia necessària per fer-los possibles. Posaré com a exemple el del Moviment Sènior, que planteja la creació de la xarxa Eurosènior, constituïda per nodes locals de Consells Sèniors en cada municipi o barri aprofitant el capital humà infrautilitzat dels sèniors, que representa prop d’un 50% de la població.

La seva missió persegueix que cadascuna de les 7000 milions de persones que constitueixen la humanitat puguin ser elles mateixes. Els seus objectius consisteixen en la creació d’una societat per a totes les edats, centrada en les persones i no en els diners. Finalment, el seu pla estratègic és el del joc creatiu, convertint la vida en un repte per continuar essent útils i necessaris en una societat de pobres i rics, en la qual els pobres cada vegada estan més discriminats.

 

Josep Aracil i Xarrié
(President d’Eurosènior)
joarxa@gmail.com

Deixa un comentari