Publicat el 04/05/2011

Moltes ciutats estan aplicant reduccions en els seus serveis. Però, si es mira amb més detall, s’observen pràctiques de clara ineficiència, de burocràcia maldestra i de formes rutinàries de gestió, que s’han de tenir en compte abans que els serveis se suprimeixin. Cal començar per replantejar la gestió administrativa municipal, que estimem hauria de comptar amb un veritable Servei d’Atenció a la Gent Gran, tant en un format presencial com digital, per atendre les peticions més essencials per a la gent gran.
Les nostres peticions del mes d’a-bril, per a les properes eleccions municipals als partits polítics, són les de facilitar serveis o subvencions sobre els temes següents:
Subvenció de la taxa de la brossa. Sol·licitud anual que es pot demanar per reduir el pagament de la taxa de la brossa domiciliària.
Subvenció de l’Impost sobre Béns Immobles. Sol·licitud anual que es pot demanar per reduir el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles.
Xec per a Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD). Val que proporciona Serveis Socials per finançar una part del cost de determinats serveis d’atenció domiciliària. El repartiment dels xecs es fa en funció de les necessitats dels usuaris que en fan la demanda.
Ajuts complementaris a les pensions de viduïtat. Aquests ajuts complementaris a la pensió de viduïtat tenen naturalesa de prestació econòmica d’assistència social.
Altres bonificacions. Assessorament sobre la forma d’aconseguir bonificacions per als serveis d’aigua, llum, gas, telèfon.
Cadascuna de les respostes rebudes serà valorada amb una puntuació de 0 a 10.

Deixa un comentari