Publicat el 14/04/2018

Els NFC Near Field Communication (‘comunicació de camp proper’ en anglès) o beacons poden acabar sent una gran eina per als comerços de proximitat. Aquestes tecnologies estan sent una revolució en els mercats internacionals, però sembla que al comerç al detall català encara li està costant una mica adoptar-les.

L’objectiu final de l’adaptació a les noves tecnologies no és cap altre que el de captar o atraure clients i fidelitzar-los. Actualment les xarxes més implantades entre els comerços són Facebook i Instagram, seguides per Twitter i YouTube. I els comerços que disposen de venda en línia solen tenir web propi. Les eines més utilitzades són les que es coneixen com a unidireccionals (butlletí d’informació, blog…), que es caracteritzen per una baixa o quasi nul·la comunicació bidireccional.

És per aquest motiu que en l’actualitat s’estudien i s’afavoreix la implantació d’eines que han de permetre trencar amb aquesta comunicació unilateral i aconseguir la interacció amb el client, i en definitiva aconseguir la seva implicació o fidelització amb el nostre comerç.

Una de les incipients maneres d’implantar la tecnologia al comerç sol ser la d’ubicar diferents aparells per la botiga, com per exemple el comptador de persones, els sensors d’ubicació…, o també la implantació d’aparells o pantalles per avaluar la satisfacció del client, l’entrega de codis QR o la disponibilitat de tauletes tàctils d’ajuda a la venda (consulta d’estoc, etc.).

No hem d’oblidar que les noves tecnologies aplicades al comerç han de permetre, per una banda, millorar l’experiència de compra del client, i per l’altra han de servir perquè els comerços obtinguin una sèrie dades de comportament del comprador que alhora han de ser font de millora i innovació comercial.

 

Fonts: comertia – gencat
Marian Barreda
Relacions públiques i màrqueting.
rpmarianbarreda@gmail.com

Deixa un comentari