Publicat el 06/09/2006

La Generalitat ha fet quelcom semblant amb la seva proposada nova llei de serveis socials. D’altra banda, la Generalitat està promovent 14 iniciatives municipals per atendre la dependència. Totes les administracions (central, autonòmiques i locals) han disparat el tret de sortida per afrontar un dels grans reptes del segle XXI, el d’una societat cada vegada més envellida.
El tema de la dependència pejorativament es relaciona amb els vells, els quals continuen essent menystinguts i discriminats pel gran cost econòmic que suposa el seu manteniment. És sospitós que la mateixa Administració defensi que aquest manteniment generarà gran quantitat de llocs de treball i de riquesa econòmica. La realitat és que importants empreses privades veuen la prestació de serveis sociosanitaris com un dels grans negocis del segle XXI. La dependència de la gent gran es pot contemplar com un mirall de la societat actual, en què cada vegada s’accentuen més les diferències entre pobres i rics. El negoci consisteix en què els que disposen de més diners tindran els suficients per cobrir les seves despeses. Les classes mitjanes s’hauran de vendre les seves propietats o gastar els seus comptes bancaris per atendre-les. Finalment, dels pobres se’n farà càrrec l’Administració.

El negoci serà rodó, d’un lloc o altre es trauran els diners necessaris per fer bullir l’olla de l’envelliment.

Deixa un comentari