Publicat el 22/06/2010

Tots els ports del Maresme, excepte el d’Arenys, estan obligats al manteniment d’un sistema de bypass, que permeti superar l’e- fecte barrera que produeix l’acumulació de sorra a llevant i la seva desaparició a ponent, efectuant un traspàs artificial de la sorra. El principi ecològic de “Qui la fa que pagui”, obliga legalment els ports a fer-se càrrec de les despeses de la regeneració artificial de les platges, transportant la sorra sobrant de les platges de llevant a les desaparegudes de ponent. En cap cas, es pot consentir que sigui l’administració qui pagui les despeses que corresponen ser abonades pels propietaris dels amarraments dels ports. L’únic manteniment estable de les platges, requereix la destrucció de tots els ports esportius, el manteniment dels quals té un cost que no és possible solucionar inventant espigons que serveixen de ben poc.

Deixa un comentari