Publicat el 16/06/2004

Una vegada assumida la destrucció del gran riu de sorra del Maresme, la solució,  descartant la de suprimir els ports, pot consistir en crear un simulacre de canals amb rescloses Cada port s’ha de convertir en una simulada resclosa de transvasament de sorra de llevant a ponent. Aquesta operació s’ha de repetir cada any, la qual cosa suposa una gran despesa. Cal denunciar la vergonyosa política de ports esportius de la Generalitat, però, encara cal denunciar més, que es proposi que les despeses ecològiques originades, es suportin amb cabdals públics de ciutadans, la majoria dels qual no tenen cap vinculació amb els ports. De la mateixa manera que la Generalitat ha obligat a pagar un cànon pel sanejament de les aigües, ho ha de fer per la regeneració artificial de les platges. La persona que té un amarament en un d’aquests ports esportius hauria d’assumir el principi ecològic: “qui destrueixi que pagui”.

Josep Aracil i Xarrié
(membre Consell Sènior
de Premià de Mar)
cspremia@teleline.es

Deixa un comentari