Publicat el 15/06/2005

Aquesta descripció forma part de la història, ja no existeix aquesta platja contínua, la qual s’ha trossejat, formant platges delimitades per ports esportius. En aquests moments la regeneració artificial de les platges es una necessitat inevitable si es volen continuar utilitzant. Parlar de la construcció de tots tipus d’espigons, llargs, curts, separats, junts, paral·lels a la platja, suposa una gran ignorància, en no adonar-se que el comportament de les platges és viu i dinàmic, molt semblant al dels rius, els quals si no plou s’assequen. El mateix passa amb les platges, si no s’hi aporta sorra, també s’assequen, les platges desapareixen per l’efecte port esportiu que genera dunes a llevant i penya-segats a ponent.
Avui dia les platges del Maresme requereixen un manteniment periò-dic continu, no essent vàlid afirmar que la desaparició de les platges és un fenomen natural difícil d’afrontar per l’enorme cost que suposa la seva regeneració. La conservació de la tan criticada via del tren, paral·lela a la platja, permet la conservació de les platges, sense tren no tindríem platges. Aquesta és la trista realitat d’una política errònia de ports esportius promoguda per la Generalitat de Catalunya.

El principi ecològic de qui destrueixi que pagui s’hauria d’aplicar també a les platges fent pagar als ports esportius el seu manteniment…

Deixa un comentari