Publicat el 28/05/2020

Per oferir un estany amb un ecosistema natural saludable, haurem d’acompanyar-lo amb un seguit de plantes que convisquin en harmonia amb els peixos. Una tercera part de la superfície de l’estany ha d’estar coberta de plantes, en testos i elements flotants. Les algues s’alimenten dels nutrients propis del medi aquàtic; per això, com més plantes s’utilitzin, menys algues trobarem. L’elecció dels peixos dependrà de les necessitats de profunditat que tingui cada espècie per viure-hi còmodament i de la seva capacitat per conviure amb altres espècies.

Els residus dels peixos produeixen nutrients per a les plantes, i les plantes oxigenen l’aigua per als peixos. A les roques del fons es produeixen bacteris que descomponen els residus que es dipositen en el fons de l’estany, funcionant així com a filtre biològic.

Tenint clar l’important que és obtenir un bon equilibri entre plantes i peixos, ja podem començar a desenvolupar el projecte de construcció d’aquest estany desitjat.

 

Brots Verds

Deixa un comentari