Publicat el 31/10/2006

És igual que mani un govern de dretes que un d’esquerres, la política econòmica és la mateixa, una política neoliberal que dóna tota classe de facilitats als rics perquè ho puguin ser més. S’està imposant el servilisme més vergonyós de pobres resignats i conformistes que viuen de les escorrialles dels rics, creient que per poder rebre quelcom cal que algú ho tingui i li sobri. La recent aprovada llei sobre la dependència que afecta sobretot a la gent gran dependent és un clar exemple d’un plantejament econòmic neoliberal votat tant per la dreta com per les esquerres.
Avui dia existeixen en el nostre país importants bosses de pobresa que es fan paleses en programes de televisió amb escenes filmades de gent gran del nostre país recercant deixalles de menjar en contenidors d’escombraries. Per compensar aquesta pobresa vergonyosa que no té veu i, per tant, no protesta es recorre al pa de la caritat i la beneficència i al circ dels programes del cor de la televisió. Mai les persones no havien estat tan informades sobre les misèries humanes com en l’actualitat amb un clar intent de distracció per fer oblidar les pròpies.

Mai no havia existit tanta resignació i conformisme que tot just ara comença a denunciar una joventut afectada sobretot per la precarietat laboral i per un impossible accés a l’habitatge.

Deixa un comentari