Publicat el 14/07/2005

Normalment, les xeringades tradicionals de Festa Major són actes programats en què els seus participants saben perfectament que es remullaran, s’assecaran i es canviaran de roba. Això no passa en la gran xeringada de la Festa Major de Premià de Mar, en aquests moments encara no percebuda que agafa per sorpresa els seus participants. En ocasió del desembarcament pirata s’està configurant un acte festiu i lúdic de forma espontània i estrictament popular, al marge de cap pla prèviament organitzat. Aquest desembarcament simbolitza una situació bèl·lica històrica d’uns pirates que ataquen una població marinera. Aquest esperit de lluita, juntament amb la fàcil adquisició de pistoles d’aigua, afecta els seus compradors, pares i familiars que amb l’excusa d’atendre les petici-ons dels seus infants, les utilitzen per convertir-se en participants que descarreguen la seva adrenalina acumulada en una vida d’estrès, pròpia d’una societat cada vegada més complexa i conflictiva.
Cada any que passa aquest aspecte d’aigua a dojo està guanyant ter-reny i segurament s’acabarà institucionalitzant. L’enfrontament pirata mitjançant una batalla campal amb pistoles d’aigua està desbordant les expectatives inicials de pirates i premianencs i podria esdevenir fàcilment la futura gran xeringada popular de la Festa Major de Premià de Mar. Aquests actes populars nascuts del mateix poble són els que a la llarga es converteixen en tradicionals i duradors.

Si això és així, caldrà que compti amb amplis suports.

Deixa un comentari