Publicat el 21/10/2019

Els motius pels quals és molt recomanable contractar una assegurança de llar són molt diversos. Bàsicament es tracta de tenir la tranquil·litat d’estar cobert davant de qualsevol eventualitat que pugui sorgir, no només per protegir la nostra família, sinó també per respondre davant de tercers per danys ocasionats.

Les assegurances de llar solen oferir com a cobertures bàsiques aquelles que estalvien molts diners i molts trastorns en cas de sinistre. Són les que cobreixen danys al continent, danys en el contingut, responsabilitat civil (per danys causats a tercers) i defensa jurídica per reclamar danys causats per tercers en el nostre habitatge.

Si un incendi o l’explosió de la caldera ocasionen greus danys en un habitatge, qui assumeix els costos és el propietari. La cobertura de danys al continent cobreix les reparacions dels danys produïts per incendi, robatori, fuites d’aigua, etc.

Una aixeta mal tancada, una canonada en mal estat o una pujada de tensió són alguns dels petits accident que poden tenir lloc en un habitatge, i les conseqüències poden ser d’una gravetat considerable. La cobertura de danys en el contingut garanteix a l’assegurat que els danys per aigua o els elèctrics seran esmenats per la companyia d’assegurances.

Una fuita de gas o aigua no només pot generar molèsties al propietari de la casa en què s’hagi originat, sinó també als veïns. La cobertura de responsabilitat civil cobreix les reparacions o, si escau, indemnitzacions que s’hagin de pagar a altres persones pels danys produïts a causa d’una avaria o problema del nostre habitatge.

Una altra de les cobertures que inclouen moltes assegurances de llar és la de defensa jurídica, que cobreix la reclamació de danys que altres hagin causat sobre el nostre habitatge, a més d’altres cobertures que varien en funció de cada assegurança.

Els robatoris en els habitatges són també eventualitats contemplades per les pòlisses, amb compensacions per la pèrdua dels béns personals. La majoria d’aquestes assegurances també protegeixen els habitants de la casa en cas que pateixin un robatori o furt al carrer.

En contractar una assegurança de llar, la casa també està protegida pels danys que puguin originar els fenòmens atmosfèrics. I, en cas que el propietari de la casa o qualsevol habitant es vegi embolicat en un litigi, el servei de defensa jurídica brinda el suport necessari en les reclamacions de danys, defensa penal, demandes laborals, etc.

Encara que moltes persones ho desconeixen, en contractar una assegurança de llar es protegeixen tots els membres de la família, incloses les mascotes. La majoria d’aquests productes inclouen una cobertura de responsabilitat civil en cas que l’animal de companyia causi algun dany material o personal a tercers, entre d’altres.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari