Publicat el 22/07/2020

La hiperhidrosi o sudoració excessiva és un trastorn en la superfície de la pell que provoca més suor del necessari per controlar la temperatura corporal. Les zones més comunes on apareix la suor són: aixelles, engonals, palmells de les mans i plantes dels peus.
Aquest trastorn afecta per igual tant homes com dones i pot arribar a incidir en la seva vida, rebaixant-ne la qualitat fins al punt d’afectar la feina, la forma de vestir o les relacions socials.

Causes de la hiperhidrosi
No es coneixen causes específiques de la hiperhidrosi, encara que es creu que hi ha una predisposició genètica. A més, pot afegir-s’hi el fet de trobar-se en un període d’estrès, que agreuja la situació.

Tractaments per combatre la suor
Hi ha diverses solucions a la sudoració excessiva, tot i que cap d’elles és encara eficaç de forma permanent.
Per començar es poden fer servir productes tòpics que incloguin clorhidrat d’alumini, com la majoria de desodorants que podem trobar al supermercat o la farmàcia, encara que aquesta no deixa de ser una solució temporal.
Una de les solucions més eficaces que existeixen ara per ara és la toxina botulínica.

La toxina botulínica per eliminar la suor: com funciona?
La toxina botulínica (o Botox) s’injecta en petites dosis repartides per tota la zona on és la suor. Això provoca un bloqueig selectiu de la funció de les glàndules sudorípares, de manera que disminueix la suor que es produeix en les zones on s’injecta el Botox.
Es tracta d’una intervenció mínima i ràpida amb uns resultats visibles als pocs dies: a partir de 2 dies ja es nota, i a partir de la setmana l’eficàcia és del 100 %. Té una durada d’entre 3 i 8 mesos depenent de cada persona.

 

Dra. Otilia Boix

Deixa un comentari