Publicat el 15/06/2017

En una societat en què la classe política ha perdut la seva credibilitat, els municipis són el lloc més adequat per començar a posar en marxa una regeneració política, que molt bé es podria iniciar, quan toqui, amb una reforma de l’actual llei electoral. Des de la meva experiència com a exregidor i també com a president d’una associació sense afany de lucre, he pogut constatar la gran dificultat de poder disposar de persones preparades, disposades a assumir compromisos socials. En el teixit associatiu, la manca d’aquest tipus de gent impedeix o dificulta la renovació de juntes directives o la realització de noves activitats.

La classe política, en la qual predominen la mediocritat i la falta de preparació per assumir tasques de gestió política, si realment persegueix el be comú hauria de veure’s obligada, si més no èticament, a la creació d’equips de govern formats pels regidors mes preparats. L’actual política municipal regida pels partits politics no impedeix la figura de nous alcaldes amb suficient capacitat de lideratge i voluntat política per escollir, de forma valenta i molt hàbilment, un equip de govern format pels regidors més preparats en àrees determinades de gestió, defensant prioritàriament amb la seva aportació personal la millora del funcionament del municipi i no tant els interessos electorals dels seus partits. És del tot inacceptable la creació de governs municipals no formats pels millors i sí per regidors mediocres, amb l’única aportació del valor numèric del seu vot.

 

Josep Aracil i Xarrié
(President d’Eurosènior)
joarxa@gmail.com

Deixa un comentari