Publicat el 07/04/2005

Fins aquests moments aquestes dues conselleries s’han caracteritzat pel seu palès oblit i ignorància sobre participació ciutadana i per una clara manca de transparència i diàleg. Pretenem fer una política per a la gent gran sense tenir-la en compte per a res. Cal que comencem a tremolar, a entendre que pinten bastos, que tots els globus sonda sobre copagament de medecines i de visites als metges no trigaran massa en ser una realitat.  
La gent gran dependent és considerada com una etapa decadent, no desitjable, que cal ignorar pensant que amb una mica de sort ets pots morir abans d’haver de patir-la. Aquest desig, que inicialment podríem considerar egoista, és bàsic i hauria de servir com a element de sortida per començar a plantejar solucions que permetin afrontar l’envelliment de la població. El nostre primer suggeriment seria atendre les peticions de la gent gran vàlida, fent tot el possible per disminuir els efectes negatius de la dependència. Per aconseguir-ho  cal apostar per vies preventives sociosanitàries, per augmentar la qualitat de vida de la gent gran i evitar o retardar la situació de dependència.

Els centres de serveis per a gent gran de titularitat pública i no privats amb places concertades, són la gran assignatura pendent de l’actual Govern de la Generalitat, que, en aquest aspecte, de progressista i modern no en té res.

Deixa un comentari