Publicat el 08/06/2017

Evitar la contaminació electromagnètica. Resulta sorprenent que, essent l’electricitat un element quotidià, la majoria de la gent desconegui la gran implicació que pot tenir en la salut. Hi ha moltes patologies que poden estar associades a la contaminació elèctrica a la llar, sobretot en els dormitoris, ja que acostumem a passar una mitjana de vuit hores al llit. La major part de les molèsties solen estar associades a trastorns nerviosos, excitació neuronal, tensions musculars, dolor, entumiment, esgotament, problemes en la pell o capil·lars, pèrdues exagerades del cabell, picor…
La majoria d’aquestes patologies desapareixen al poc temps de no estar exposats a aquesta contaminació, però s’agreugen si a més de la contaminació elèctrica s’està exposat a una alteració tel·lúrica (falla, veta d’aigua, creuaments de Hartmann, etc.).

Si aquesta contaminació elèctrica o electromagnètica està generada per focus exteriors (com ara línies d’alta o baixa tensió, transformadors situats al carrer, línies de tren electrificades, emissores de radio d’amplitud modulada AM, etc.) o per focus interiors (instal·lació elèctrica defectuosa, electrodomèstics, etc.) es produeixen riscos de salut molt elevats per a les persones exposades a la seva influència. Si el problema es troba a l’exterior de l’hiabitatge, resoldre-ho no depèn de l’usuari i de vegades és de difícil solució.
La distància de seguretat recomanada entre un habitatge i una línia d’alta tensió seria en principi de 250 metres.

Algunes maneres de reduir les radiacions de la llar i de la vida
Eviteu l’ús de la il·luminació artificial mentre sigui possible –desendolleu els aparells elèctrics quan no se’n faci ús–mantingueu el dormitori lliure d’aparells elèctrics, especialment a prop de la capçalera del llit (ràdio-rellotges). Utilitzeu un rellotge despertador amb piles, no un d’elèctric, i desendolleu els llums –utilitzeu pantalles de televisió i d’ordinadors LCD, eviteu els televisors de plasma–Eviteu les àrees amb xarxes sense fils (wifi) –apagueu el mòbil quan no el feu servir i mantingueu els carregadors de mòbils desconnectats quan no se’n faci ús.

 

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari