Publicat el 14/06/2021

És molt freqüent que ansietat i estrès es facin servir com a sinònims tot i no ser el mateix. Segons expliquen els psicòlegs, l’estrès és un procés més ampli d’adaptació al medi, mentre que l’ansietat és una reacció emocional d’alerta davant d’una amenaça. Certes respostes d’ansietat i d’estrès són saludables i adaptatives, però si es donen en abundància poden produir greus problemes de salut o trastorns psicològics.

L’estrès i l’ansietat tenen processos de resposta diferents. Poden estar relacionats, però hi ha diversos aspectes que, segons els especialistes, els diferencien:

  • L’origen. L’estrès té un origen identificable, mentre que en l’ansietat és més difús.
  • Els factors que els desencadenen. L’estrès sorgeix a partir de factors externs. L’ansietat, en canvi, apareix per factors interns, lligats a pensaments de caràcter catastròfic o sensacions d’angoixa i por.
  • Les emocions que hi predominen. En l’estrès destaca, sobretot, la preocupació. En l’ansietat el que predomina és la por.
  • La percepció del temps. Com que l’estrès apareix davant un estímul determinat, sol manifestar-se en el moment present. L’ansietat sovint no guarda relació amb un estímul concret, sorgeix per preocupacions pel que podria succeir.
  • La durada. En estar relacionat amb factors externs, l’estrès acaba quan desapareixen. En l’ansietat això és més complex, perquè està associada a una construcció interna pròpia, a pensaments irracionals de la persona.
  • Els símptomes. En l’estrès, els símptomes apareixen únicament davant l’estímul estressant. En canvi, en l’ansietat tendeixen a allargar-se en el temps.

El tractament de l’ansietat i el de l’estrès difereixen molt, per tant cal demanar ajuda professional.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari