Publicat el 23/02/2022

Entrevista a Laura Gállego Marfà, Regidora d’Igualtat, Feminismes i LGTBI, d’Infància, Adolescència i Joventut, de Participació Ciutadana, de Transparència i de Mitjans de Comunicació de l’Ajuntament d’Argentona

 

Quins serveis ofereix la Regidoria d’Igualtat, Feminismes i LGTBI?

A Argentona podem dir ben orgulloses que tenim una àrea d’Igualtat, Feminismes i LGTBI molt potent. Ara per ara impulsem accions en diversos àmbits. Per exemple, tenim actius diversos protocols contra l’assetjament laboral, les agressions sexuals en entorns d’oci nocturn i les violències masclistes i acabem d’aprovar el III Pla de Justícia de Gènere. A més, oferim un Servei d’Atenció i Suport a les Dones i també oferim formacions amb perspectiva de gènere a diversos agents socials i treballadors del municipi. Pensem fermament que l’educació en el respecte i la igualtat és bàsica per a la lluita contra les discriminacions i violències per qüestió de gènere.

Des de l’escola ja s’ha de treballar en la igualtat. Com s’impulsa aquesta tasca?

Des de l’any passat, l’Ajuntament d’Argentona i tots els centres educatius del municipi formem part del programa Coeduca’t de la Generalitat de Catalunya i, per tant, de la Xarxa d’Escoles Coeducadores. Això implica el compromís per part de tots els agents educatius del municipi de treballar junts cap a la igualtat ja des de les primeres etapes de la infància i per la formació com a persones de la nostra mainada.

Com es redueixen les distàncies en la bretxa salarial, un altre greuge històric?

És important que aquests greuges s’evitin per la via de la regulació i aplicant la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la vida. Concretament, des de les administracions públiques el nostre deure és posar clàusules per a la contractació d’empreses que no perpetuïn les desigualtats de gènere en les seves activitats i que, per tant, no discriminin els treballadors quant al sou en funció del seu gènere.

L’equitat és un altre dels grans reptes. Que es pot fer per fomentar-la?

Com ja he dit, l’educació és la base de tot. Si som conscients de les diferents desigualtats que es troben les persones, si en coneixem les diverses perspectives, serà més fàcil que fem polítiques que contemplin aquesta diversitat i siguem capaços d’aplicar el principi d’equitat en tots els àmbits. No només pel que fa al gènere, sinó també en qüestions de classe, raça, procedència, etc. Els feminismes tenen vocació interseccional i per ser equitatius l’hem de tenir en compte.

Deixa un comentari