Publicat el 07/09/2023

Entrevista a Javier Sandoval.

 

Quin balanç fa dels resultats electorals que l’han dut a l’alcaldia?
Prevèiem bons resultats, i la veritat és que vam superar les nostres expectatives. Els veïns i veïnes han volgut un canvi a Sant Vicenç, i retornar a una política de proximitat i resolutiva.

Quines són les principals prioritats del seu govern?
La neteja dels carrers i el manteniment de parcs i zones verdes marca la nostra agenda diària. Per altra banda estem treballant per impulsar accions i mesures envers el medi ambient. També és molt important poder oferir habitatge assequible als joves i gent gran del municipi i ja estem començant a estudiar i treballar aquest tema.

I els problemes més grans que té actualment el seu municipi?
La poca oferta d’habitatge assequible, cal revertir aquest problema. Un altre problema important és l’aigua: des de la regidoria de medi ambient se n’està fent un estudi exhaustiu i estem treballant-hi.

 

“Estem treballant en projectes per demanar subvencions a fi de poder dur a terme accions i aplicar mesures sostenibles.”

 

Des de l’Ajuntament, com es manté el contacte amb la ciutadania per poder copsar les seves inquietuds?
Les instàncies i peticions dels veïns i veïnes són ateses amb rapidesa i en molts casos personalment pels regidors/regidores i l’alcalde. Estem fent política de proximitat.

Molts dels serveis que rep la ciutadania no són competència de l’Ajuntament. Què es pot fer en aquests casos?
Treballar amb les institucions i organismes que tenen competència per tal d’aconseguir la intervenció.

A grans trets, quins són els esforços que ha fet o farà l’Ajuntament pel que fa a eficiència energètica i sostenibilitat?
El tema de l’aigua, com he comentat abans; cal aprofitar l’aigua de pous i mines, la naturalització del municipi i avançar cap a l’estalvi energètic. Estem treballant en projectes per demanar subvencions a fi de poder dur a terme accions i aplicar mesures sostenibles.

Quins són els projectes de futur, a llarg termini, per al seu municipi?
L’habitatge assequible per a joves i gent gran de Sant Vicenç, la rehabilitació de diferents zones del municipi, el passeig marítim i la connexió del baix i alt poble.

Deixa un comentari