Publicat el 07/09/2023

Entrevista a Jaume Oliveras, alcalde del Masnou.

 

Quin balanç fa dels resultats electorals que l’han dut a l’alcaldia?
Aquest és el meu tercer mandat com a alcalde. El resultat no ha estat el que esperàvem. L’abstenció ha afectat, com en altres municipis, els resultats de les candidatures d’ERC. Malgrat tot, hem estat la força més votada i hem pogut articular un govern municipal estable juntament amb el PSC i En Comú Podem.

Quines són les principals prioritats del seu govern?
Continuar amb molts dels projectes endegats en l’anterior mandat, vinculats a la transformació urbana del Masnou, la sostenibilitat en els àmbits de la mobilitat i les energies netes, i el conjunt de programes encaminats al benestar de la ciutadania.

 

” La transformació de l’actual N-II serà el projecte clau que comportarà canvis en el nostre municipi.”

I els problemes més grans que té actualment el seu municipi?
Un dels grans problemes és l’accés a l’habitatge; per això continuarem amb el desenvolupament del programa que tenim de creació d’habitatge de protecció oficial, especialment de lloguer.

Des de l’Ajuntament, com es manté el contacte amb la ciutadania per poder copsar les seves inquietuds?
Els governs que he anat encapçalant sempre han tingut la voluntat de màxima proximitat i accessibilitat per part de la ciutadania. Qualsevol actuació ha tingut sempre una consulta prèvia als veïns, mantenim canals de participació i els processos de pressupostos participatius en matèria d’inversió han estat un èxit.

Molts dels serveis que rep la ciutadania no són competència de l’Ajuntament. Què es pot fer en aquests casos?
Malgrat no tenir competències, l’Ajuntament és l’administració més propera a la ciutadania. Molt sovint ens toca pressionar les altres administracions en temes sanitaris, de mobilitat o d’educació. I de vegades ens cal assumir inversions que pertocarien a altres administracions.

A grans trets, quins són els esforços que ha fet o farà l’Ajuntament pel que fa a eficiència energètica i sostenibilitat?
L’Ajuntament disposa d’un pla d’estalvi energètic, i estem en procés d’implementació de plaques fotovoltaiques en edificis públics per tirar endavant el projecte de comunitats energètiques.

Quins són els projectes de futur, a llarg termini, per al seu municipi?
La transformació urbana per crear espais pensats per a la ciutadania i la convivència és la màxima prioritat. La transformació de l’actual N-II serà el projecte clau que comportarà canvis en el nostre municipi. I també d’altres: disposar d’una plaça de la vila, o alguns desenvolupaments urbanístics pendents, com el Camí del Mig, entre altres.

 

Deixa un comentari