Publicat el 29/07/2009

Tenim molt assumit l’existència d’una diferència substancial en els preus de les places privades en els serveis sociosanitaris, elevadíssims i inassequibles per a la majoria de la gent gran dependent i els preus públics que s’abonen amb un percentatge de la pensió percebuda. És per aquest motiu que fem una clara aposta per la creació de serveis públics, reclamant a l’Ajuntament la creació de serveis sociosanitaris públics, residències geriàtriques i centres de dia, a càrrec de la Generalitat.
Recomanem la utilització dels vots de la gent gran del municipi, una quinta part de la població, per aconseguir un govern municipal que defensi els interessos de la gent gran i de la resta de la població. Per fer-ho possible es proposa la realització de valoracions de seguiments de les actuacions dels regidors de l’equip de govern, especialment de: alcaldia, gent gran, Serveis Socials i salut, així com també de les actuacions dels regidors portaveus de l’oposició. Es tracta que en unes eleccions municipals la gent gran tingui els seus propis candidats, els qui millor defensaran els seus interessos.

Deixa un comentari