Publicat el 08/09/2010

Les dues sortides associatives majoritàries actuals són les d’actuar com a súbdit en un casal d’avis o com a ciutadà en un Consell Sènior, en el qual és possible convertir-se en dinamitzador social i reformista sociosanitari, com una alternativa sènior aconsellable, per donar sentit personal a la vida. El plantejament tradicional de considerar la jubilació com un temps per descansar i no fer res, no és gens recomanable, si bé la seva negativitat es constata amb el pas dels anys, en adonar-se del temps perdut, no aprofitant positivament el temps de vida extra que comporta l’allargament de l’esperança de vida, que pot suposar la darrera gran oportunitat per fer quelcom important a la vida. Quan això succeeix moltes vegades ja s’ha fet tard, ja s’és massa gran.

Deixa un comentari