Publicat el 27/03/2013

Ens trobem davant d’uns urgents canvis econòmics i socials que forçosament hauran de ser radicals i molt diferents dels viscuts fins ara. Cal estimar un privilegi el fet d’haver pogut viure, durant una curta durada de temps, amb uns nivells de riquesa, que segons ens diuen ara, estaven per sobre de les nostres possibilitats. Que els més rics siguin cada vegada més rics, forma part d’unes regles del joc, que no exclouen que els pobres puguin ser cada vegada més pobres. Les regles de l’actual joc vital de pobres i rics, clarament atempten contra la dignitat humana i per aquest motiu cal cercar un nou joc vital que tingui com objectiu guanyar la felicitat.

No es tracta de jugar a tenir més diners, matant-se els uns i els altres, sinó de ser feliços de forma pacífica. Això que sembla tan utòpic i difícil d’aconseguir s’està convertint en una qüestió de supervivència. En la mesura que la crisi vagi augmentant, destruint els incipients beneficis de l’estat del benestar, que acabarà reduït a la seva mínima expressió, aquesta necessitat de canviar el joc de la vida esdevindrà obligatòria. Participar en el nou joc de la felicitat, representa una revolució cultural tan colossal, que només està a l’abast d’una joventut il·lustrada, amb una motxilla vital buida que és possible anar omplint amb les vivències del nou joc. La majoria de persones de més edat, hem d’ajudar els joves a fer possible aquest nou joc de la felicitat. Fent-ho, ajudarem els joves i també ens ajudarem a nosaltres mateixos.

 

Josep Aracil i Xarrié
(President d’Eurosènior)
joarxa@gmail.com

Deixa un comentari