El carnet RITE i el carnet de gas B | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 16/07/2020

És important que, per què a la nostra llar tot funcioni com cal, el manteniment i revisió dels nostres equips de climatització i calderes els realitzin professionals qualificats.

A continuació veurem en què consisteixen aquestes qualificacions.

Carnet RITE
El carnet RITE (acrònim de «Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques d’Edificis») és un document que reconeix oficialment el professional que en disposa com a capacitat per realitzar una sèrie de tasques; en aquest cas, de la instal·lació i el manteniment de la calefacció, així com les tasques relacionades amb la climatització, la ventilació i l’energia solar tèrmica.
Aquesta certificació l’expedeix el departament d’indústria de cada comunitat autònoma després d’una formació teòrica i una altra de caràcter pràctic. També és possible aconseguir-la acreditant una formació de tres anys i realitzant un examen. Hi ha una tercera possibilitat, que consisteix a cursar la formació adequada i presentant els certificats de professionalitat requerits.
En tots els casos, és a una persona a qui se li concedeix aquesta titulació, mai a una empresa del sector. Per això, a cada entitat hi haurà d’haver com a mínim un professional que tingui el carnet perquè pugui operar amb normalitat. No és necessari que tots els seus operaris disposin del document en qüestió.

Carnet de gas B
El Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, en vigor després de l’aprovació del Reial Decret 919/2006, del 28 de juliol, estableix que haurà de ser únicament el professional que disposi del carnet de gas qui s’ocupi de la revisió, execució i reparació de les instal·lacions de gas. Per tant, l’habilita per a una sèrie d’operacions que, a més, variaran en funció de la seva categoria. Hi ha un total de tres categories: A, B i C.
El carnet de gas B capacita en concret a qui l’obté per a la instal·lació de les receptores domèstiques, tant individuals com comunes, a més de col·lectives, comercials i industrials, a excepció de les enterrades. També pot ocupar-se d’instal·lacions d’envasos de gas liquat del petroli, de GLP per a caravanes, connexions d’aparells de gas, aparells de gas no conduïts, vitroceràmiques de focs coberts…
De la mateixa manera que en el cas del carnet RITE, són les comunitats autònomes les que s’ocupen d’expedir-lo a través de diferents vies, que inclouen tant exàmens com formació teòrica i pràctica, sense oblidar el pagament de taxes.

Deixa un comentari