Publicat el 26/09/2007

El poble català és doncs un ecosistema cultural que cal respectar des de plantejaments basats en la cooperació i no en la depredació que podria portar a possibles enfrontaments per qüestions de llengua i de religió. La llengua de l’Administració a Catalunya ha de ser el català sense excloure en cap moment la llibertat d’utilitzar qualsevol altra llengua en l’àmbit de la societat civil. La utilització del castellà pel fet de
ser la llengua oficial de l’Estat espanyol també s’ha de potenciar tot i no formar part de l’ecosistema cultural català. Ningú discuteix que a Itàlia es parli la llengua italiana i a França la francesa. Els practicants de la religió islàmica haurien de reconèixer que actualment la cultura catalana és laica reservant la pràctica religiosa exclusivament als àmbits privats i personals. La
cohesió del poble de Catalunya ha d’estar basada en la tolerància que faci possible avançar cap a plantejaments més convivencials. Atemptar contra els ecosistemes culturals també és terrorisme que cal denunciar i combatre.

Deixa un comentari