Publicat el 28/01/2016

El Dr. Alberto Lleó és el director de la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l’Hospital de Sant Pau. La Unitat és líder en l’atenció a persones amb malaltia d’Alzheimer (MA) i altres malalties que cursen amb deteriorament cognitiu o demència. A la unitat també es porten a terme diversos projectes de recerca d’impacte internacional sobre diferents aspectes rellevants de la MA. Amb motiu de l’inici d’un cicle de xerrades divulgatives sobre l’Alzheimer i altres demències, que es faran a l’hospital de Sant Pau, entrevistem el Dr. Lleó.

Quin és l’equip de la Unitat de Memòria?

En aquests moment la Unitat de Memòria està formada per unes 25 persones dedicades de manera exclusiva a l’atenció a les persones amb MA i altres malalties relacionades, com la demència frontotemporal, la demència amb cossos de Lewy o la MA associada a la síndrome de Down, i a la recerca d’aquestes malalties. L’equip és multidisciplinar i està integrat per neuròlegs, neuropsicòlegs, biòlegs, enginyers, infermera i tècnics de laboratori. Creiem que aquesta diversitat és clau per trobar solucions a una malaltia tan complexa com la MA.

Quines activitats es duen a terme a la Unitat de Memòria?

Una part de la Unitat és clínica i es dedica al diagnòstic i tractament dels pacients amb MA i altres malalties relacionades. A la Unitat es disposa de les eines diagnòstiques més avançades (que anomenem biomarcadors), fonamentalment de laboratori i d’imatge cerebral, per tal de poder fer un diagnòstic en fases molt inicials i de forma molt acurada. Un diagnòstic precís en fases inicials és la base per a un bon tractament.

Quins projectes de recerca es duen a terme al grup?

En aquests moments el grup es troba en un moment de gran producció científica i estem treballant en nous marcadors genètics, d’imatge cerebral, nous tractaments i una àrea de recerca translacional. El grup ha descobert nous marcadors que poden tenir un ús diagnòstic i permetre un millor tractament. L’equip té un alt impacte internacional i col·labora en projectes amb altres equips europeus o americans. Aquest model s’ha demostrat que és el millor per trobar solucions, alhora que també és molt efectiu per a la formació de metges i investigadors.

Quin és l’objectiu de les xerrades divulgatives que ha organitzat la Unitat?

Existeix un gran desconeixement per part de la ciutadania sobre la MA, i encara més sobre altres demències que també tenen lloc en proporcions significatives. En aquest sentit, el cicle de xerrades vol crear consciència sobre aquestes malalties i promoure’n l’interès.

Quins recursos són necessaris per tractar de forma adequada la MA?

Es necessiten més recursos assistencials a les Unitats per fer front a aquestes malalties, amb més personal i espais específics per atendre aquesta població cada vegada més nombrosa degut a l’envelliment de la població. A més, els recursos per a la recerca són força limitats i ens cal la implicació de tota la societat a través del mecenatge. Aquest impuls econòmic en forma de patrocini individual és una pràctica molt estesa en la majoria de països capdavanters en la recerca, però que encara no està consolidada en la nostra cultura. El nostre grup té obert un compte per a donacions, i tot el que rebem ho destinem a la recerca en projectes aplicats. Això ens ajuda a seguir investigant en aquestes malalties, que ja suposen un problema social i sanitari de primer ordre en el nostre entorn.

 

Les persones que vulguin col·laborar, com ho poden fer?

Per col·laborar amb la Unitat de Memòria  es poden fer donatius a través del Servicaixa.

https://portal2.lacaixa.es/apl/donativos/detalle_ca.html?DON_codigoCausa=190&JSESSIONID=wOl5UgvOdovbyR2OYKWEtkV

 

Més informació al tel. 93 553 78 76

Deixa un comentari