Publicat el 22/06/2017

L’elecció depèn de la quantitat dels béns que es volen transmetre i del lloc d’empadronament.

L’opció majoritària de transmissió de béns és, sens dubte, l’herència.

Menys coneguda i utilitzada és l’alternativa de la donació en vida, que en alguns casos pot resultar summament interessant. També es fa amb la intermediació d’un notari, però al contrari que en l’herència, el destinatari dels béns donats no ha d’esperar que el titular d’aquests mori per gaudir-ne. Una altra diferència important radica en la fiscalitat diferent d’ambdues opcions. Quan es tracta de patrimonis de gran quantia, la fórmula de la donació permet fraccionar la donació i beneficiar-se així d’un gravamen inferior en l’impost de successions i donacions, benefici que no és possible amb l’herència.

La comunitat autònoma en la qual estem empadronats també determina quina opció pot ser més interessant per al consumidor.

Donació.
Una donació és un regal, la cessió d’una part a una altra o la disposició gratuïta d’una persona a una altra de béns immobiliaris, accions… No és necessari que els destinataris siguin únicament familiars. Convé que la donació es faci per escrit, i si es tracta d’un bé immoble cal fer-ho en escriptura publica davant de notari. La donació feta a favor de diversos fills conjuntament s’entén a parts iguals.

Herència.
Les qüestions principals se centren a determinar qui és l’hereu i quant ha de pagar per heretar. Les condicions seran diferents en funció de si el mort ha fet testament, i dependran de manera directa del lloc on hagi de pagar l’impost.

La millor opció.
Donacions i herències que passen de pares a fills:
A Navarra, Cantàbria i el País Basc: els beneficiaris de la donació i de l’herència paguen molt poc o res, per la qual cosa qualsevol de les dues opcions és favorita.

En altres comunitats: donar béns en vida pot ser una bona opció quan es necessita ajudar un fill, però és més car l’impost de donacions que el de successions.

Per estalviar impostos és millor heretar o consultar un assessor fiscal per determinar la possibilitat d’estalviar impostos a través de donacions successives i no una de cop. Valoreu les repercussions de la donació en l’IRPF del donant i del donatari.

Font: Eroski Consumer
Redacció La Clau

Deixa un comentari