Publicat el 04/05/2005

S’ha descobert que per a la gent gran qualsevol tipus de joc (cartes, dòmino i d’altres) és recomanable, essent-ho més els que més control mental requereixen. Podríem dir que aquests exercicis mentals serveixen per mantenir el nivell intel·lectual, sense augmentar-lo. Per aquest motiu caldria trobar exercicis i activitats que ajudessin a fer créixer la capacitat intel·lectual, amb la qual cosa s’aconseguiria, quasi bé d’immediat, millorar la qualitat de vida.
La societat actual anomenada del coneixement suposa passar d’una cultura en la qual predominava el treball físic a una altra en la qual ho fa el treball intel·lectual. Aquest canvi cultural també afecta  la gent gran que, donada la seva normal davallada física, hauria de començar a assolir un millor coneixement de les seves potencials capacitats mentals i espirituals, la qual cosa clarament significa que per ser més cal abans de tot saber més. Avui dia existeixen una sèrie de nous coneixements sobre el funcionament mental i espiritual de les persones que fa pocs anys eren completament desconeguts.

L’aprenentatge i pràctica d’aquest tipus de coneixement és totalment recomanable per a una cultura sènior; si bé, en tot creixement personal, cal evitar caure en qualsevol tipus de “comecocos”, malauradament massa habituals.

Deixa un comentari