Publicat el 16/04/2021

A l’hora de triar una assegurança per a la llar cal tenir en compte quatre punts fonamentals, d’acord amb les indicacions dels experts:

Ús de l’habitatge
No necessitarem la mateixa assegurança si és la nostra residència habitual que si és la segona. També afectarà el tipus de pòlissa el fet que siguem arrendataris d’un habitatge o bé llogaters.

Valoració correcta de contingut i continent
És important distingir entre el contingut (béns personals i materials) i el continent (elements de l’estructura de l’habitatge) per fer una valoració ajustada. Si ens quedem curts estaríem davant d’una «infraassegurança» i la indemnització en cas de sinistre podria ser insuficient.

Conèixer les cobertures
Hem de saber quines possibilitats ofereix l’assegurança en cas de sinistre, i assegurar-nos que els danys més freqüents, així com els més greus (responsabilitat civil, incendi…), estan coberts.

Comparar preus
La prima, és a dir, el cost de l’assegurança, està determinada pels capitals assegurats i aspectes com la ubicació i mida de l’habitatge, la seva antiguitat, els materials amb què està construït… Contrasta els preus i les cobertures de les diferents companyies abans de decidir-te per una.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari